13.080.10

13.080.10
13.080.10 - Хімічні характеристики ґрунтів
ГОСТ 17.4.4.01-84 - Охрана природы. Почвы. Методы определения катионного обмена
ГОСТ 17.5.4.01-84 - Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения рН водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород
ГОСТ 26206-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Ониани в модификации ЦИНАО. - Взамен ГОСТ 26206-84
ГОСТ 26208-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод). - Взамен ГОСТ 26208-84
ГОСТ 26209-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима (ДЛ-метод). - Взамен ГОСТ 26209-84
ГОСТ 26210-91 - Почвы. Определение обменного калия по методу Масловой. - Взамен ГОСТ 26210-84
ГОСТ 26211-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора по методу Аррениуса в модификации ВИУА. - Взамен ГОСТ 26211-84
ГОСТ 26212-91 - Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. - Взамен ГОСТ 26212-84
ГОСТ 26424-85 - Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
ГОСТ 26425-85 - Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
ГОСТ 26426-85 - Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
ГОСТ 26427-85 - Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке
ГОСТ 26428-85 - Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
ГОСТ 26483-85 - Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО
ГОСТ 26484-85 - Почвы. Метод определения обменной кислотности
ГОСТ 26485-85 - Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО
ГОСТ 26486-85 - Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО
ГОСТ 26487-85 - Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО
ГОСТ 26489-85 - Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
ГОСТ 26490-85 - Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО
ГОСТ 26950-86 - Почвы. Метод определения обменного натрия
ГОСТ 26951-86 - Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
ГОСТ 27395-87 - Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной
ГОСТ 27753.3-88 - Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии
ГОСТ 27753.4-88 - Грунты тепличные. Метод определения общей засоленности
ГОСТ 27753.5-88 - Грунты тепличные. Метод определения водорастворимого фосфора
ГОСТ 27753.6-88 - Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия
ГОСТ 27753.7-88 - Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота
ГОСТ 27753.8-88 - Грунты тепличные. Метод определения аммонийного азота
ГОСТ 27753.9-88 - Грунты тепличные. Методы определения водорастворимых кальция и магния
ГОСТ 27753.10-88 - Грунты тепличные. Метод определения органического вещества
ГОСТ 27753.11-88 - Грунты тепличные. Методы определения хлорида
ГОСТ 27753.12-88 - Грунты тепличные. Метод определения водорастворимого натрия
ГОСТ 27821-88 - Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена
ГОСТ 27894.0-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 27894.1-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения гидролитической кислотности
ГОСТ 27894.2-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения емкости поглощения торфом аммиака
ГОСТ 27894.3-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения аммиачного азота
ГОСТ 27894.4-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения нитратного азота
ГОСТ 27894.5-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм фосфора
ГОСТ 27894.6-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения подвижных форм калия
ГОСТ 27894.7-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм железа
ГОСТ 27894.8-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения хлора
ГОСТ 27894.9-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения содержания водорастворимых солей
ГОСТ 27894.10-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения обменного кальция и обменного магния
ГОСТ 27894.11-88 - Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения суммарного содержания карбонатов кальция и магния в торфотуфах и торфах омергелеванных
ДСТУ 4114-2002 - Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна
ДСТУ 4115-2002 - Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова
ДСТУ 4289:2004 - Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини
ДСТУ 4290:2004 - Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського
ДСТУ 4375:2005 - Якість ґрунту. Метод визначання калій-буферності ґрунту
ДСТУ 4405:2005 - Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦІГА
ДСТУ 4456:2005 - Якість ґрунту. Метод визначання кислотно-основної буферності ґрунту
ДСТУ 4724:2007 - Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту
ДСТУ 4725:2007 - Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом
ДСТУ 4726:2007 - Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського
ДСТУ 4727:2007 - Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору за методом Карпінського-Зам'ятіної в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського
ДСТУ 4729:2007 - Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського
ДСТУ 4731:2007 - Якість ґрунту. Методи визначання водорозчинної органічної речовини
ДСТУ 4732:2007 - Якість ґрунту. Методи визначання доступної (лабільної) органічної речовини
ДСТУ 4770.1:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.2:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.3:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.4:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук заліза в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.5:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.6:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.7:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.8:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ 4770.9:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
ДСТУ ISO 10382:2004 - Якість ґрунту. Визначення хлорорганічних пестицидів та поліхлорбіфенілів. Газовохроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів (ISO 10382:2002, IDT)
ДСТУ ISO 10390:2007 - Якість ґрунту. Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 10390-2001
ДСТУ ISO 10693-2001 - Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод (ISO 10693:1995, IDT)
ДСТУ ISO 10694-2001 - Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)
ДСТУ ISO/TR 11046-2001 - Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії (ISO/TR 11046:1994, IDT)
ДСТУ ISO 11047:2005 - Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту "царською водкою". Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 11047:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11048-2001 - Якість ґрунту. Визначання водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)
ДСТУ ISO 11260-2001 - Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використанням розчину хлориду барію (ISO 11260:1994, IDT)
ДСТУ ISO 11261-2001 - Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К'єльдаля (ISO 11261:1995, IDT)
ДСТУ ISO 11262:2005 - Якість ґрунту. Визначання ціанидів (ISO 11262:2003, IDT)
ДСТУ ISO 11263-2001 - Якість ґрунту. Спектрометричний метод. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору в розчині гідрокарбонату натрію (ISO 11263:1994, IDT)
ДСТУ ISO 11264:2007 - Якість ґрунту. Визначення гербіцидів. Метод з застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим детектуванням (ISO 11264:2005, IDT)
ДСТУ ISO 11466-2001 - Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що розчиняються в царській водці (ISO 11466:1995, IDT)
ДСТУ ISO 13536-2001 - Якість ґрунту. Визначання потенціальної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів з застосуванням буферного розчину хлориду барію з pH=8,1 (ISO 13536:1995, IDT)
ДСТУ ISO 13877:2005 - Якість ґрунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 13877:1998, IDT)
ДСТУ ISO 13878:2005 - Якість ґрунту. Визначення вмісту загального азоту сухим спалюванням ("елементарний аналіз") (ISO 13878:1998, IDT)
ДСТУ ISO 14154:2007 - Якість ґрунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів (ISO 14154:2005, IDT)
ДСТУ ISO 14235:2005 - Якість ґрунту. Відбирання органічного вуглецю сульфохромним окислюванням (ISO 14235:1998, IDT)
ДСТУ ISO 14254:2005 - Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності в хлоридно-барійових екстрактах (ISO 14254:2001, IDT)
ДСТУ ISO 14255:2005 - Якість ґрунту. Визначення нітратного азоту, амонійного азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих ґрунтах із застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування (ISO 14255:1998, IDT)
ДСТУ ISO/TS 14256-1:2005 - Якість ґрунту. Визначення нітрату, нітриту і амонію в ґрунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію. Частина 1. Ручний метод (ISO/TS 14256-1:2003, IDT)
ДСТУ ISO 14256-2:2007 - Якість ґрунту. Визначення нітрату, нітриту та амонію у ґрунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію. Частина 2. Автоматизований метод з аналізом у сегментованому потоці (ISO 14256-2:2005, IDT)
ДСТУ ISO 14869-1:2005 - Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементу. Частина 1. Розчинення плавиковою та перхлоратною кислотами (ISO 14869-1:2001, IDT)
ДСТУ ISO 14869-2:2005 - Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементу. Частина 2. Розчинення лужним плавленням (ISO 14869-2:2002, IDT)
ДСТУ ISO 14870:2005 - Якість ґрунту. Екстрагування слідів елементів буферним розчином ДТПО (ISO 14870:2001, IDT)
ДСТУ ISO 15009:2005 - Якість ґрунту. Газово-хроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводів, нафталіну та летких галогенвуглеводнів. Метод продування-вловлювання з термодесорбцією (ISO 15009:2002, IDT)
ДСТУ ISO 15178:2005 - Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)
ДСТУ ISO 16703:2007 - Якість ґрунту. Визначення вмісту вуглеводнів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографії (ISO 16703:2004, IDT)
ДСТУ ISO 16772:2005 - Якість ґрунту. Визначання ртуті в ґрунтових екстрактах царською водкою методом спектрометрії холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрії холодної пари (ISO 16772:2004, IDT)
ДСТУ ISO 17380:2007 - Якість ґрунту. Визначення загального ціаніду та легко вивільнюваного ціаніду. Метод аналізування в постійному потоці (ISO 17380:2004, IDT)
ДСТУ ISO 18287:2008 - Якість ґрунту. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Газово-хроматографічний метод з мас-спектрометричним детектуванням (ISO 18287:2006, IDТ )
ДСТУ ISO 22155:2007 - Якість ґрунту. Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галогенвуглеводнів і окремих ефірів. Метод статистичного напірного простору (ISO 22155:2005, IDT)
—————
розділ 13.080 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "13.080.10" в других словарях:

 • § 080-081. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ — § 80. Пишутся слитно сложные имена прилагательные: Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например: водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский (Новосибирск). Образованные из… …   Правила русского правописания

 • 080 — P (Upper Case) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 71.080 — Органічні хімічні речовини 71.080.01 Органічні хімічні речовини взагалі 71.080.10 Аліфатичні вуглеводні 71.080.15 Ароматичні вуглеводні 71.080.20 Галогензаміщені вуглеводні 71.080.30 Органічні азотні сполуки 71.080.40 Органічні кислоти …   Покажчик національних стандартів

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки 25.080.50 Шлифовальные и… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 25.080 — Металообробчі верстати 25.080.01 Металообробчі верстати взагалі 25.080.10 Токарні верстати 25.080.20 Розточувальні та фрезерувальні верстати 25.080.25 Стругальні верстати 25.080.30 Протягувальні верстати 25.080.40 Свердлильні верстати …   Покажчик національних стандартів

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов 59.080.70 Геотекстиль …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 59.080 — Вироби текстильної промисловості ГОСТ 5679 91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия. Взамен ГОСТ 5679 85 59.080.01 Текстиль взагалі 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильні полотна 59.080.40 Тканини з покривом 59.0 …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»